Rimski zid na Mirju, Ljubljana, Slovenija


Za potrebe vrednotenja dediščine, konservatorskih posegov in izdelave konservatorskega načrta je bilo, na pobudo ZVKDS, OE Ljubljana, v letu 2020 izvedeno 3D dokumentiranje trenutnega stanja Rimskega zidu na Mirju (EŠD 22658). V okviru vzdrževanja spomenika je bilo v zgodnjih poletnih mesecih izvedeno čiščenje spomenika. Odstranjeno je bilo večina rastja (pretežno bršljana), ki je prekrival dele zidu tako da smo v juliju in avgustu ob primernih svetlobnih pogojih opravili dokumentiranje celotnega zidu. Dokumentiranje je v okviru rednega programa dela izvedla ekipa Centra za preventivno arheologijo, ZVKDS.

V okviru 3D dokumentiranja 306 m dolgega segmenta Rimskega zidu na Mirju je bilo posnetih 3118 fotografij. Izdelan je bil 3D model sestavljen iz 16.559.114 ploskev oziroma oblak točk, ki ga sestavlja 240 milijonov točk.

Copyright: ZVKDS, CPA